ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57
ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57 2014-06-14

อาคาร I
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

อาคาร J
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

อาคาร K
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

อาคาร L
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 80%

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57 2014-06-14 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57

  อาคาร I
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

  อาคาร J
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

  อาคาร K
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

  อาคาร L
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 80%

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57 2014-06-14 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57

  อาคาร E
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

  อาคาร F
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

  อาคาร G
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

  อาคาร H
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 80%

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57 2014-06-14 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57

  อาคาร A
  ทางโครงการได้ดำเนินการงานฐานรากแล้วเสร็จและผลิตแผ่นผนังโครงสร้าง ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 55%

  อาคาร B
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 70%

  อาคาร C
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 70%

  อาคาร D
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 80%

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57 2014-03-31 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57

  อาคาร I
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 78%

  อาคาร J
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

  อาคาร K
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 90%

  อาคาร L
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 80%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 77%

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57 2014-03-31 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57

  อาคาร E
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 90%

  อาคาร F
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 82%

  อาคาร G
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

  อาคาร H
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 90%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 77%

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57 2014-03-31 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57

  อาคาร A
  ทางโครงการได้ดำเนินการงานฐานรากแล้วเสร็จและผลิตแผ่นผนังโครงสร้าง ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 15%

  อาคาร B
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 60%

  อาคาร C
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 60%

  อาคาร D
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 92%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 77%

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ก.พ.57 2014-02-22 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ก.พ.57

  อาคาร I
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 75%

  อาคาร J
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 98%

  อาคาร K
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

  อาคาร L
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 77%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 75%

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดิอน ก.พ.57 2014-02-22 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดิอน ก.พ.57

  อาคาร E
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 87%

  อาคาร F
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 74%

  อาคาร G
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 98%

  อาคาร H
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 87%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 75%

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ก.พ.57 2014-02-22 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ก.พ.57

  อาคาร A
  อยู่ในระหว่างการดำเนินการเข็มเจาะและผลิตแผ่นผนังแล้วเสร็จ ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 10%

  อาคาร B
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 57%

  อาคาร C
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 55%

  อาคาร D
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 89%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 75%

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57 2014-02-06 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57

  อาคาร I
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 75%

  อาคาร J
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 98%

  อาคาร K
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 78%

  อาคาร L
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 74%
  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 73%

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57 2014-02-06 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57

  อาคาร E
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

  อาคาร F
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 68%

  อาคาร G
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

  อาคาร H
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 74%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 73%

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57 2014-02-06 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57

  อาคาร A
  อยู่ในระหว่างการดำเนินการเข็มเจาะและผลิตแผ่นผนังแล้วเสร็จ ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 10%

  อาคาร B
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 55%

  อาคาร C
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 50%

  อาคาร D
  งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 87%

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 73%

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 2013-12-15 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 อาคาร I-L

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 2013-12-15 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 อาคาร E-H

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 2013-12-15 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 อาคาร A-D

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 2013-11-08 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 อาคาร I-L

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 2013-11-08 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 อาคาร E-H

  อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 2013-11-08 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 อาคาร A-D

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.56 2013-07-01 ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.56

  ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างของโครงการ เดือน มิ.ย.56

  อ่านต่อ ความคืบหน้าโครงการ (6) 2013-01-30 ความคืบหน้าโครงการ (6)

  ...

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าโครงการ (5) 2013-01-07 ความคืบหน้าโครงการ (5)

  ความคืบหน้าโครงการเดือน ม.ค.56
  ความก้าวหน้างานโดยรวมประมาณ 12%

  อ่านต่อ ความคืบหน้าโครงการ (4) 2012-12-07 ความคืบหน้าโครงการ (4)

  ความก้าวหน้างานโดยรวมประมาณ 8%

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าโครงการ (2) 2012-04-11 ความคืบหน้าโครงการ (2)

  ...

  อ่านต่อ ความคืบหน้าโครงการ (3) 2012-08-15 ความคืบหน้าโครงการ (3)

  ...

 • อ่านต่อ ความคืบหน้าโครงการ (1) 2012-04-11 ความคืบหน้าโครงการ (1)

  ...

  อ่านต่อ ความคืบหน้าโครงการ (7) 2013-04-01 ความคืบหน้าโครงการ (7)

  ...